ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ

Περίπου 300 παθήσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά με τον βελονισμό.Για 40 όμως από αυτές τα αποτελέσματα με την εφαρμογή του βελονισμού είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικά , κάτι που αναγνώρισε και η Π.Ο.Υ στην συνεδρίασή της τον Δεκέμβριο του 1979 όταν έθεσε τις ενδείξεις του βελονισμού.

Ειδικότερα , μπορούμε να ταξινομήσουμε τις παθήσεις σε 3 μεγάλες κατηγορίες.

 • Στην πρώτη περιλαμβάνονται τα επώδυνα σύνδρομα δηλαδή οι παθήσεις εκείνες στις οποίες ο πόνος είναι το προέχoν σύμπτωμα όπως :

 • Στην δεύτερη περιλαμβάνονται τα ψυχοσωματικά νοσήματα όπως :

 • Τέλος στην τρίτη κατηγορία υπάγονται οι παραλύσεις και οι παρέσεις όπως :
  Στις περιπτώσεις αυτές μεγάλη είναι η συμβολή του ηλεκτροβελονισμού και φυσικά η έγκαιρη έναρξη της αγωγής.  Οι ενδείξεις του βελονισμού σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας είναι οι παρακάτω:


 • Αναπνευστικές παθήσεις

 • Νευρολογικές παθήσεις

 • Παθήσεις στοματικής κοιλότητας

 • Μυοσκελετικές παθήσεις

 • Οφθαλμικές παθήσεις

 • Γαστρεντερικές παθήσεις