ΠΑΡΑΔΟΞΟΙ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟΙ

Ζαχαριάδης Χρήστος , Αναισθησιολόγος

Γενικότητες.

Οι Παράδοξοι Μεσημβρινοί (Παρ. Μ.) είναι οκτώ (8) και σε αυτούς κυκλοφορεί, κυρίως, η Προγονική Ενέργεια. Εξαρτώνται, είτε "άμεσα" από το όργανο Νεφροί, είτε από τους Π.Μ. των Νεφρών (Rn) και Ουροδόχου Κύστης (V). Εξαίρεση αποτελεί ο Παρ. Μ. Daimai.

Όλοι οι Παρ. Μ. έχουν ανιούσα πορεία, με εξαίρεση πάλι τον Daimai, ο οποίος περιβάλλει το σώμα κυκλικά, σαν ζώνη. Τούτο όμως δεν σημαίνει ότι η Προγονική Ενέργεια κυκλοφορεί προς την ίδια κατεύθυνση (π.χ. στον Yinqiao, η ενέργεια αυτή κυκλοφορεί από το σ. 1 V Jingming προς το σ. 62 V Shenmai. Η διαδρομή της δηλ. είναι φυγόκεντρος.

Οι Παρ. Μ., κατά τη διαδρομή τους, δανείζονται σημεία από τους Π. Μ., τους οποίους και συνδέουν, με αυτόν τον τρόπο, μεταξύ τους. Μόνο οι Παρ. Μ. Dumai και Renmai έχουν αποκλειστικά δικά τους σημεία.

Κάθε Παρ. Μ. διοικείται από ένα ειδικό σημείο, το σημείο κλειδί ή σημείο σύνδεσης. Από τα σημεία αυτά, τα τέσσερα (4) βρίσκονται στο άνω άκρο και τα τέσσερα (4) στο κάτω.

Όπως δείχνουν και τα ονόματά τους, οι Παρ. Μ. δεν έχουν άμεση σχέση με τα όργανα Zang και τα σπλάχνα Fu, αλλά κυβερνούν τα Παράδοξα Σπλάχνα δηλ.
* Τον Εγκέφαλο και το Νωτιαίο Μυελό (Νευρικό Σύστημα)
* Τα Οστά (Ερειστικό Σύστημα)
* Τα Αιμοφόρα Αγγεία (Κυκλοφορικό Σύστημα)
* Τη Χολή (Ηπατοχολικό Σύστημα)
* Το Γεννητικό Σύστημα

Ο Zhongmai και ο Renmai παίζουν θεμελιώδη ρόλο στο γεννητικό σύστημα, ιδιαίτερα για τις γυναίκες, όπου ενεργούν, κυρίως, σε επίπεδο μήτρας. Το Κ.Ν.Σ. εξαρτάται, κυρίως, από τον Dumai, τον Υinqiao και τον Υangqiao. Το κυκλοφορικό από τον Yinwei.

Εισαγωγή.

Ο όρος Παράδοξος Μεσημβρινός χρησιμοποιείται σε αντίθεση με τον όρο Πρωτεύων Μεσημβρινός
* σημαίνει απομονωμένος, ξεχωριστός, επειδή δεν έχει σχέση με τις ενώσεις Yin-Yang, ή εσωτερικού-εξωτερικού.
* αρδεύει τους χώρους, οι οποίοι βρίσκονται ανάμεσα στους Πρωτεύοντες Μεσημβρινούς
* Οι Π. Μ. είναι οι ποταμοί, οι Παρ. Μ. είναι οι λίμνες.
* είναι απλοί αγωγοί, που μεταφέρουν την προγονική ενέργεια των Νεφρών στις διάφορες περιοχές του σώματος και, κυρίως, στα Παράδοξα Σπλάχνα.
* Η διαδρομή τους είναι είτε ανεξάρτητη, είτε χρησιμοποιούνται οι δρόμοι των Π. Μ.
* Οι Dumai και Renmai πηγάζουν από τους Νεφρούς. Επικοινωνούν εξ ίσου με το Yin και το Yang του Συμπαντος (Nei King).

DUMAI
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΑΓΓΕΙΟ

Ο όρος DU σημαίνει διοικώ, κυβερνώ. Ο Dumai:
* Κυβερνά όλους τους Μεσημβρινούς Yang του σώματος.
* Είναι η Θάλασσα των Μεσημβρινών Yang.
Ο Dumαι κυκλοφορεί στο οπίσθιο μέρος του σώματος-είναι συνεπώς Yang.

Περιγραφή.

Η περιγραφή των σημείων δεν είναι αρκετή για να ερμηνεύσει τις παθολογικές εκδηλώσεις του μεσημβρινού.
Είναι αναγκαίο να γνωρίζουμε την εσωτερική διαδρομή και τα δευτερεύοντα αγγεία, με τα οποία συνδέεται ο μεσημβρινός αυτός.
Ο Dumai πηγάζει από τους Νεφρούς, καταλαμβάνει τα γεννητικά όργανα, φθάνει στο περίνεο, στο σ. 1 VC Huiyin και περνά στο σ. 1 VG Changqiang, στο ελεύθερο άκρο του κόκκυγα.
* Η περιγραφή των σημείων δεν είναι αρκετή για Το κυρίως αγγείο, από το σημείο αυτό πορεύεται κατά μήκος της σπονδυλικής στήλης μέχρι το σ. 16 VG Fengfu και, στη συνέχεια, 1 cun επάνω από τη γραμμή των μαλλιών, κάτω από το ινιακό, διεισδύει στον εγκέφαλο.
Ανεβαίνει στην κορυφή του κρανίου, στο σ. 20 VG Baihui.
Φθάνει στο μέτωπο, κατεβαίνει κατά μήκος της μύτης, διασχίζει το άνω χείλος και τελειώνει στα ούλα, μεταξύ των ριζών των δύο άνω μέσων τομέων, σε κοιλότητα.
Ενώνεται με τον ΤΜΜ Στομάχου και τον Ren Mai.
* Το εσωτερικό αγγείο, στο επίπεδο των γεννητικών οργάνων δίνει μιά διακλάδωση, η οποία αναδύεται στο μέσο του τριχωτού του εφηβαίου, στο σ. 2 VC Qugu, από όπου ξεκινούν δύο κλάδοι:
* Ένας ανιών ή κοιλιακός, που ακολουθεί τον ΤΜΜ Σπλήνα, φθάνει στον ομφαλό, στο 8 VC Shenque, ανεβαίνει κατά μήκος της σπλαχνικής επιφάνειας του κοιλιακού τοιχώματος, διαπερνά το διάφραγμα και την καρδιά και αναδύεται στο θώρακα, για να συνδεθεί με τον ΤΜΜ Ουροδ. Κύστης. Καταλαμβάνει τον τράχηλο και το πρόσωπο, εισδύει στο κέντρο του ματιού και τελειώνει στο σ. 1 V Jingming.
* Ένας κατιών ή ραχιαίος, εισβάλλει στην ουρογεννητική περιοχή, φθάνει στο ορθό, περιβάλλει τους γλουτούς και συνδέεται με τον ΤΜΜ Ουροδ. Κύστης. Έτσι φθάνει και αυτός στο σ. 1 V Jingming και διεισδτει στον εγκέφαλο.
Από το σ. 1 V Jingming ακολουθεί τον Π.Μ. Ουροδ. Κύστης, ξανακατεβαίνει κατά μήκος του αυχένα και της ράχης ως το σ. 23 V Shenshu και εισδύει στους νεφρούς.

Ανάλυση των Σημείων

1 VG Changqiang. Στο ελεύθερο άκρο του κόκκυγα. Στέλνει δευτερεύον αγγείο στο σ. 1 VC Huiyin
2 VG Yaoshu. Ιεροκοκκυγική άρθρωση
3 VG Yaoyangguan. Κάτω από την ακανθώδη απόφυση του L4 Σε περίπτωση αποκλεισμού του, υπάρχει διαταραχή του κάτω τμήματος του σώματος
4 VG Mingmen. Κάτω από την ακανθώδη απόφυση του L2
5 VG Xuanshu. Κάτω από την ακανθώδη απόφυση του L1 Σημείο από όπου αναδύεται η Προγονική Ενέργεια των Νεφρών
6 VG Jizhong. Κάτω από την ακανθώδη απόφυση του D11 .
7 VG Zhongshu. Κάτω από την ακανθώδη απόφυση του D10 . Σημείο συγκέντρωσης της Ενέργειας Επικίνδυνο σημείο
8 VG Jinsuo. Κάτω από την ακανθώδη απόφυση του D9 .
9 VG Shiyang. Κάτω από την ακανθώδη απόφυση του D7 . Η Ενέργεια βρίσκεται σε υπολανθάνουσα κατάσταση (όπως και στα σημεία 4 VC, 12 VC, 22 VC)
10 VG Lingtai. Κάτω από την ακανθώδη απόφυση του D6 . Δρά στο σύνολο της θωρακικής κοιλότητας
11 VG Shendao. Κάτω από την ακανθώδη απόφυση του D5 . Μέσω εσωτερικού κλάδου, δέχεται την ενέργεια του ΤΜΜ Σπλήνα
12 VG Shenzhu. Κάτω από την ακανθώδη απόφυση του D3.
13 VG Taodao. Κάτω από την ακανθώδη απόφυση του D1 . Στέλνει την ενέργειά του στο σ. 12 V Fengmen.
14 VG Dazhui. Κάτω από την ακανθώδη απόφυση του C7. Δέχεται την ενέργεια όλων των δευτερευόντων ααγγείων των "Τριών Yang". Χρησιμεύει για τη διασπορά της Ενέργειας Yang
15 VG Yamen. Μεταξύ των ακανθωδών αποφύσεων των C1 και C2, 0,5 Cun επάνω από τη γραμμή των μαλλιών. Δέχεται την ενέργεια του Παρ. Μ. Yangwei
16 VG Fengfu. Στον αυχένα, 1 Cun επάνω από τη γραμμή των μαλλιών, κάτω από το ινίο. Δέχεται την ενέργεια από τον Παρ. Μ. Yangwei και τον άξονα Taeyang. Είναι ο τόπος συγκέντρωσης της Ενέργειας Wei
17 VG Naohu. 1,5 Cun από το σ. 16 VG Fengfu Δέχεται την Ενέργεια του άξονα Taeyang. Στέλνει αγγείο στον εγκέφαλο
18 VG Qiangjian. 1,5 Cun από το σ. 17 VG Naohu
19 VG Houding. 1,5 Cun από το σ. 18 VG Qiangjian και 1,5 Cun από το σ. 20 VG Baihui
20 VG Baihui. Στην κορυφή του κρανίου, στην τομή της μέσης γραμμής και της γραμμής που ενώνει τις κορυφές των δύο αυτιών Δέχεται την ενέργεια των τριών αξόνων Yang Να μην βελονίζεται βαθιά
21 VG Qianding 1,5 Cun από το σ. 20 VG Baihui
22 VG Xinhui. 1,5 Cun από το σ. 21 VG Qianding ή 3 Cun από το σ. 20 VG Baihui Να μην βελονίζεται βαθιά. Απαγορευμένο στα παιδιά
23 VG Shangxing. 1 Cun εμπρός από το σ. 22 VG Xinhui και 1 Cun πίσω από τη μετωπιαία γραμμή των μαλλιών
24 VG Shenting. 0.5 Cun εμπρός από το σ. 23 VG Xinhui και 0,5 Cun από τη μετωπιαία γραμμή των μαλλιών Δέχεται ενέργεια από τον Π.Μ. Ουροδ. Κύστης
25 VG Suliao. Στην κορυφή της μύτης
26 VG Renzhong. Στο όριο του άνω και μέσου τριτημορίου της ρινοχειλικής αύλακας. Δέχεται ενέργεια από τους Π.Μ. Στομάχου και Παχ. Εντερου (Yangming)
27 VG Duiduan. Στο κάτω άκρο της ρινοχειλικής αύλακας, στο όριο βλεννογόνου και δέρματος του άνω χείλους
28 VG Yinjiao. Στο άνω ούλο, μεταξύ των ριζών των τομέων, στη μέση γραμμή. Τόπος διασταύρωσης των: Du Mai, Ren Mai και Π.Μ. Στομάχου.

RENMAI
ΑΓΓΕΙΟ ΣΥΛΛΗΨΗΣ

Ο όρος REN σημαίνει υπευθυνότητα. Ο Μεσημβρινός Renmai είναι η Θάλασσα των Μεσημβρινών Yin ολοκλήρου του σώματος
Εκτός από την ορατή (εξωτερική) διαδρομή του, ο Renmai έχει και εσωτερική, ενώ δινει και δευτερεύοντες κλάδους.

Περιγραφή.

Ο Renmai πηγάζει από τους Νεφρούς, καταλαμβάνει τα γεννητικά όργανα και αναδύεται στο περίνεο, στο σ. 1 VC Huiyin.
Ανεβαίνει στο εφήβαιο, κατά μήκος της μέσης γραμμής, φθάνει στο σ. 4 VC Guanyuan, περνώντας από το σ. 2 VC Qugu.
Ακολουθώντας πάντα την προσθία μέση γραμμή προς την κοιλιά, το θώρακα και τον τράχηλο φθάνει στο σ. 24 VC Chengjiang στο κάτω χείλος.
Ένας κλάδος του, από το σημείο αυτό, περιβάλλει τα χείλη και τα ούλα, ενώνεται με τον Παρ Μ. Dumai, στο σ. 28 VG Yinjiao, χωρίζεται σε δύο κλάδους και καταλαμβάνει το πρόσωπο, ως το σ. 1 Ε Chengqi και εισδύει στα μάτια
Ένα αγγείο Luo, κοιλιακό, φεύγει από το σ. 15 VC Jiuwei, εισδύει στην κοιλιά και διακλα-δίζεται κατά μήκος των πλευρικών άκρων.

Ιδιότητες.

* Θάλασσα των Μεσημβρινών Yin Στον Renmai κυκλοφορούν: Προγονική Ενέργεια των Νεφρών, Ενέργεια Yong και Ενέργεια Wei
* Τόπος Συγκέντρωσης της Ενέργειας Yin. O Renmai παίζει ενδιαφέροντα ρόλο στην επιφανειακή κυκλοφορία των Μεσημβρινών Yin. Τα σημεία συγκέντρωσης είναι κόμβοι, από τους οποίους η Ενέργεια των τριών Yin του ποδιού περνάει για να συναντήσει την Ενέργεια των τριών Yin του χεριού
* Σχέσεις με τον Dumai.

Ανάλυση των Σημείων

1 VC Huiyin. Μεταξύ του προσθίουYin (αιδοίο ή όσχεο) και του οπισθίου Yin (πρώκτός). Σημείο ένωσης όλων των Yin. Κοινό σημείο εξόδου με τους Dumai και Zhongmai.
2 VC Qugu. Στο άνω χείλος της ηβικής σύμφυσης, στη μέση γραμμή, μέσα στο τρίχωμα.
3 VC Zhongji. 1 Cun από το σ. 2 VC Qugu και 4 Cun κάτω από τον ομφαλό. Ζώνη ένωσης των ΤΜΜ Yin του ποδιού Σημείο Mu της Ουροδ. Κύστης
4 VC Guanyuan. 3 Cun κάτω από τον ομφαλό Ζώνη ένωσης των ΤΜΜ Yin του ποδιού Σημείο Mu του Λεπτού Εντέρου.Σημείο χωρισμού των Παρ. Μ. Renmai και Zhongmai Σημείο ένωσης των Ενεργειών Yin και Yang (ιδιότητα την οποία έχουν και τα σημεία 12 VC Zhongwan, 22 VC Tiantu και 9 VG Zhiyang).
5 VC Shimen. 2 Cun κάτω από τον ομφαλό. Σημείο Mu του Κάτω Μεταβολιστή
6 VC Qihai. 1,5 Cun κάτω από τον ομφαλό Σημείο συγκέντρωσης της Ενέργειας Yin Σημείο συγκέντρωσης της Ενέργειας των Τριών Μεταβολιστών
7 VC Yinjiao. 1 Cun κάτω από τον ομφαλό Σημείο Mu του Μέσου Μεταβολιστή Δέχεται δευτερεύον αγγείο από τους Νεφρούς και τον Zhongmai.
8 VC Shenque. Μέσα στον ομφαλό. Σημείο συγκέντρωσης της Ενέργειας Σημείο απαγορευμένο σε βελονισμό. Αν θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε, γεμίζουμε τον ομφαλό με αλάτι και εφαρμόζουμε moxas
9 VC Shuifen. 1 Cun επάνω από τον ομφαλό Κυβερνά το ισοζύγιο του νερού στο σώμα
10 VC Xiawan. 2 Cun επάνω από τον ομφαλό Δέχεται δευτερεύον αγγείο από τον Π.Μ. Σπλήνα Σημείο ενέργειας, μαζί με τα σ. 12 VC Zhongwan και 13 VC Shangwan
11 VC Jianli. 3 Cun επάνω από τον ομφαλό
12 VC Zhongwan. 4 Cun επάνω από τον ομφαλό, στο μέσο της απόστασης μεταξύ ομφαλού και ξιφοειδούς απόφυσης Σημείο κόμβος του Taeyin Σημείο Mu του Στομάχου Σημείο ένωσης των Ενεργειών Yin και Yang (ιδιότητα την οποία έχουν και τα σημεία 4 VC Guanyuan, 22 VC Tiantu και 9 VG Zhiyang). Σημείο ενέργειας, μαζί με τα σ. 10 VC Xiawan και 13 VC Shangwan
13 VC Shangwan. 5 Cun επάνω από τον ομφαλό Σημείο ενέργειας, μαζί με τα σ. 10 VC Xiawan και 12 VC Zhongwan
14 VC Juque. 6 Cun επάνω από τον ομφαλό Σημείο Mu της Καρδιάς
15 VC Jiuwei. Ανάμεσα στα σ. 14 VC Juque και 16 VC Zhongting, 7 Cun επάνω από τον ομφαλό. Παλαιότερα εντοπιζόταν στο άκρο της ξιφοεοδούς απόφυσης και συνήθως ήταν σωστά τοποθετημένο. Αν όμως η ξιφοειδής απόφυση ήταν επιμηκυσμένη, τότα το σ. 15 VC ήταν πριν απί το σ. 14 VC, πράγμα που δεν ήταν ορθό.. Ο Albert Gourion το τοποθετεί μεταξύ του 14 VC και του 16 VC. Δίνει κοιλιακό αγγείο Luo, που διακλαδίζεται στο εξωτερικό τοίχωμα της κοιλιάς.
16 VC Zhongting. 8 Cun επάνω από τον ομφαλό, στην ένωση της ξιφοειδούς απόφυσης και του σώματος του στέρνου.
17 VC Shanzhong. Μεταξύ των θηλών των μαστών. Σημείο Μu του Περικαρδίου Σημείο Κυρίαρχος της Ενέργειας Σημείο συγκέντρωσης όλων των δευτερευόντων αγγείων
18 VC Yutang. 1,5 Cun από το σ. 17 VC Shanzhong Σημείο κόμβος του Jiueyin Θεραπεύει των αιφνίδια αφωνία (με τα σ. 22 VC Tiantu και 23 VC Lianquan).
19 VC Zigong. 2 Cun από το σ. 18 VC
20 VC Huagai. 1,5 Cun από το σ. 19 VC
21 VC Xuanji. Στη λαβή του στέρνου, μέσα στη διχάλα που σχηματίζει η υπερστερνική κοιλότητα. Η eνέργεια του Renmai διαχέεται στον τράχηλο
22 VC Tiantu. Στη σφαγή Δέχεται την ενέργεια του Παρ. Μ. Yinwei Σημείο ένωσης των Ενεργειών Yin και Yang (με τα σ. 4 VC Guanyuan, 12 VC Zhongwan και 9 VG Zhiyang).
23 VC Lianquan. Στην κοιλότητα, επάνω από το Μήλο του Αδάμ (Θυρεοειδής χόνδρος) Σημείο κόμβος του Shaoyin Δέχεται την Ενέργεια των Παρ. Μ. Yinwei και Zhongmai
24 VC Chengjiang. Στη μέση του πώγωνα, σε κοίλωμα ΠΡΟΣΟΧΗ!! Βρίσκεται κάτω από το κάτω χείλος και όχι στο προεξέχον σημείο του πώγωνα Από εδώ φεύγει δευτερεύον αγγείο του Renmai Σημαντικό σημείο για τη δράση του στη ναυτία και τα φαρυγγικά αντανακλαστικά. Ανασταλτικό της σιελόρροιας

ZHONGMAI
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΑΓΓΕΙΟ

Όπως ο Dumai και ο Renmai, έτσι και ο Zhongmai πηγάζει από τον κοινό κορμό, ο οποίος αρχίζει από τους Νεφρούς.
Ο Zhongmai αναδύεται επίσης στο περίνεο, στο σ. 1 VC Huiyin, όπου αμέσως διαιρείται σε δύο κλάδους:
α)Οπίσθιο κλάδο, ο οποίος διχάζεται σε δεξιό και αριστερό κλάδο, οι οποίοι οδεύουν παράλληλα, κατά μήκος της σπονδυλικής στήλης
β)Πρόσθιο κλάδο, ο οποίος παρακολουθεί τον Renmai ως το σ. 4 VC Guanyuan και διχάζεται σε δεξιό και αριστερό κλάδο. Ο καθένας από αυτούς στρέφεται προς τα κάτω, φθάνει στο σ. 11 Rn Henggu και εκεί χωρίζεται σε τρία τμήματα:
* Από το σ. 11 Rn Henggu πορεύεται προς τα άνω και φθάνει στο σ. 21 Rn Toymen, χρησιμοποιώντας τα σημεία του Π.Μ. Νεφρού. Πολλοί μάλιστα πιστεύουν ότι τα σημεία αυτά είναι του Zhongmai και όχι του Π.Μ. Νεφρού. Κατά την πορεία του αυτή στέλνει πολυάριθμους κλάδους στους ΤΜΜ των Εντέρων και του Στομάχου. Από το σ. 21 Rn Toymen πηγαίνει στο σ. 27 Rn Shufu. Στη θωρακική ατή διαδρομή του δίνει κλάδους στα μεσοπλεύρια διαστήματα Φθάνοντας στον τράχηλο, ενώνεται με τον Renmai, στο σ. 23 VC Lianquan και ανεβαίνει στο πρόσωπο, αφού περιβάλλει τα χείλη.
* Από το σ. 11 Rn Henggu ακολουθεί την πορεία του Π.Μ. Νεφρού, αλλά ανάστροφα, δηλ. προς τον άκρο πόδα. Δίνοντας συνεχώς πολλούς κλάδους, διατρέχει την έσω επιφάνεια του μηρού, το γόνατο, την κνήμη, το έσω σφυρό και καταλήγει στο έσω χείλος του ποδιού.
* Από το σ. 11 Rn Henggu φθάνει στο σ. 30 Ε Qichong, κατέρχεται λοξά προς το έσω σφυρό, πορεύται προς τον μεγάλο δάκτυλο, τον περιβάλλει και επιστρέφει στο έσω σφυρό.

DAIMAI
ΑΓΓΕΙΟ ΖΩΣΤΗΡΑΣ

O Παρ. Μ. εξαρτάται από τον Π.Μ. Χοληδ. Κύστης και έμμεσα από τους Νεφρούς, εφ' όσον παίρνει την ενέργειά του, μέσω των Δ.Μ. Νεφρών.
Πηγάζει από το σ. 26 VB Daimai, σημείο με το ίδιο όνομα του Μεσημβρινού
Ενώνεται με τον Π.Μ. VB στα σημεία 27 VB Wushu και 28 VB Weidao.
Περιβάλλει την κοιλιά και τη νεφρική περιοχή, σαν ζώνη, αφήνοντας έξω τους Π.Μ. Ήπατος και Ουροδ. Κύστης.

YINWEI
ΑΓΓΕΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ YIN

O Παρ. Μ. Yinwei συνδέεται με τον Π.Μ. Nεφρών (Rn).
Πηγάζει από το σ. 9 Rn Zhubin, διατρέχει την έσω επιφάνεια του μηρού και φθάνει στην κοιλιά, όπου χρησιμοποιεί τα σ. 13 Rt Fushe, 15 Rt Daheng, 16 Rt Fuai
Περνώντας διαδοχικά από τα σημεία 14 F Qimen, 22 VC Tiantu και 23 VC Lianquan, διατρέχει το θώρακα και καταλήγει στον τράχηλο.

YANGWEI ΑΓΓΕΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ YANG

O Παρ. Μ. Yangwei εξαρτάται από τον Π.Μ. Ουροδ. Κύστης (V).
Πηγάζει από το σ. 63 V Jinmen και διατρέχει την εξωτερική επιφάνεια του σκέλους, περνώντας από τα σημεία 35 VB Yangjiao και 29 VB Juliao. Από εκεί, φθάνει στο σ. 10 IG Naoshu και στον Dumai, μέσω των σημείων 15 TR Tianliao, 21 VB Jianjing, 15 VG Yamen και 16 VG Fengfu.
Στη συνέχεια, διατρέχει τη zώνη Shaoyang του κρανίου, περνώντας από τα σημεία 20 VB Fengchi, 19 VB Naokong, 18 VB Chengling, 17 VB Zhengying, 16 VB Muchuang, 15 VB Linqi, 14 VB Yangbai, 13 VB Benshen, οπού και τελειώνει.
Μερικοί συγγραφείς πιστεύουν ότι ο Yangqiao περνάει και από τα σημεία 24 VB Riyue, 13 TR Naohui και 14 GI Binao, κατά τη διαδρομή του από το σ. 10 IG Naoshu μέχρι το σ. 15 TR Tianliao

YINQIAO ΑΓΓΕΙΟ ΔΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ YIN

O Παρ. Μ. Yinqiao εξαρτάται από τον Π.Μ. Nεφρών.
Πηγάζει από το σ. 2 Rn Ranggu, φθάνει στο σ. 6 Rn Zhaohai (δηλ. το σημείο-κλειδί του), στο σ. 7 Rn Fuliu, ανεβαίνει κατά μήκος της έσω επιφάνειας του σκέλους και εισδύει στα γεννητικά όργανα.
Ακολουθώντας την εσωτερική επιφάνεια του τοιχώματος, μπαίνει στο κοιλιακό κύτος, περνάει το διάφραγμα και κερδίζει το θώρακα.
Αναδύεται στο σ. 12 Ε Quqpen, περνάει από το σ. 9 Ε Renying, ανεβαίνει στο πρόσωπο, ως το σ. 1 V Jingming και τελειώνει στο σ. 10 V Tianzhu.

YΑNGQIAO ΑΓΓΕΙΟ ΔΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ YANG

O Παρ. Μ. Yangqiao εξαρτάται από τον Π.Μ. Ουροδ. Κύστης (V).
Πηγάζει από το σ. 63 V Jinmen και περνάει στο σ. 62 V Shenmai, το οποίο είναι το σημείο-κλειδί του.
Από εκεί περνάει στο σ. 61 V Pushen, ανεβαίνει κατά μήκος της έξω επιφάνειας του σκέλους, διά των σημείων 59 V Fuyang και 29 VB Juliao και φθάνει στα σημεία 10 IG Naoshu, 15 GI Jianju και 16 GI Jugu.
Από το σημείο αυτό φθάνει στο πρόσωπο, περνώντας διαδοχικά από τα σημεία 4 E Dicang, 3 E Juliao, 1 E Chengchi και 1 V Jingming , για να τελειώσει στο σ. 20 VB Fengchi, αφού διατρέξει το κρανίο, από εμπρός προς τα πίσω, σε αντίθετη πορεία με τον Yangwei.

...ΣΥΝΕΧΕΙΑ...