ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ

Καρανικιώτης Χαρίσιος , Ιατρός

Τεχνικές έμπαρσης της βελόνας

Γωνία έμπαρσης της βελόνας

Η στάση του ασθενή κατά τη διάρκεια της θεραπείας

Συμπτωματικά σημεία βελονισμού

Συνδυασμός των τοπικών και των απόμακρων σημείων Βελονισμού

Νωτιαία-Shu και πρόσθια-Mu σημεία

Τα 5 αρχαία σημεία Shu

Συνδυασμός των σημείων Yuan και Luo

Σημεία Xi , σημεία Επήρειας , σημεία Κλειδιά