ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στο χώρο αυτό θα φιλοξενούνται εργασίες συναδέλφων Ιατρών , οι οποίες δεν θα περιορίζονται στα αυστηρά όρια της κλινικής εφαρμογής του Βελονισμού , αλλά θα έχουν περισσότερο θεωρητικό και ενημερωτικό περιεχόμενο.